Jankowiak, L. A. (2021) „Leksykografia Andrzeja Calagiusa. Uwagi wstępne”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), s. 43-73. doi: 10.14746/pspsj.2021.28.2.3.