Kozaryn, D. . (2021) „Arka Przymierza w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), s. 75–85. doi: 10.14746/pspsj.2021.28.2.4.