Kozaryn, D. . i Szczaus , A. . (2021) „Uwagi etymologiczne w dawnych tekstach użytkowych (na przykładzie Kroniki, to jest historyi świata Marcina Bielskiego, Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego i Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), s. 87–105. doi: 10.14746/pspsj.2021.28.2.5.