Sokólska , U. . (2021) „Językoznawcze zainteresowania Józefa Ignacego Kraszewskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), s. 125–142. doi: 10.14746/pspsj.2021.28.2.7.