Szamryk , K. K. . (2021) „Choroby i ich objawy w XIX-wiecznym Słowniku polsko-łacińsko-łotewskim Jana Kurmina”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), s. 143–157. doi: 10.14746/pspsj.2021.28.2.8.