Akram , S. . (2021) „Między ziemią obiecaną a krainą rozczarowań – profile EUROPY we Wszystkich wojnach Lary Wojciecha Jagielskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), s. 175–194. doi: 10.14746/pspsj.2021.28.2.10.