Ignatowicz-Skowrońska, J. (2021) „Funkcjonowanie zwrotów leżeć bykiem i leżeć martwym bykiem w polszczyźnie”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), s. 213-227. doi: 10.14746/pspsj.2021.28.2.12.