Kaptur, E. . (2021) „Językowe zabawy w wierszach Małgorzaty Strzałkowskiej”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), s. 241–258. doi: 10.14746/pspsj.2021.28.2.14.