Koper , M. . (2021) „Obsceniczne, obraźliwe czy «śmieszne»? O odbiorze społecznym kilku typów nazw miejscowych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), s. 259–270. doi: 10.14746/pspsj.2021.28.2.15.