Borejszo, M. (2015) „Kolory Afryki w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. Część II: ludzie i ich wytwory”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), s. 9–35. doi: 10.14746/pspsj.2015.22.2.1.