Jankowiak, L. A. (2015) „Funkcja słownictwa medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), s. 37–53. doi: 10.14746/pspsj.2015.22.2.2.