Krótki, Z. (2015) „Polskie leksemy o rdzeniu piecz-/piek- pochodne od piec się”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), s. 69-88. doi: 10.14746/pspsj.2015.22.2.4.