Osiewicz, M. (2015) „Oboczność ir // er (≤ *ŕ̥) w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowa)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), s. 103–128. doi: 10.14746/pspsj.2015.22.2.6.