Grzelka, M. (2015) „O tkaniu z cytatów (Elżbieta Biardzka, Przytoczenia w prasie codziennej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2014, ss. 203)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), s. 201–206. doi: 10.14746/pspsj.2015.22.2.11.