Kijak, A. (2015) „Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo- -usługowych w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 231”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), s. 207–212. doi: 10.14746/pspsj.2015.22.2.12.