Kula, A. (2015) „Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ss. 234”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), s. 213-218. doi: 10.14746/pspsj.2015.22.2.13.