de Castilla, N., Kulwicka-Kamińska, J. i Cychnerska, A. (2023) „Aljamiado Literature in Renaissance Europe. Definitions, Area, Language”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), s. 9–24. doi: 10.14746/pspsj.2023.30.1.1.