Falana-Jafra, A. (2023) „Analizy semantyczne groźby jako aktu mowy. Ujęcie przeglądowo-krytyczne”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), s. 25–40. doi: 10.14746/pspsj.2023.30.1.2.