Jaroszewicz, H. (2023) „Standardization of the Silesian Language: The Current Status and Prospects for Development”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), s. 67–69. doi: 10.14746/pspsj.2023.30.1.4.