Lisczyk, K. (2023) „Gorszyciel, deprawator, demoralizator – o nazwach osób nieprzestrzegających norm”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), s. 71–89. doi: 10.14746/pspsj.2023.30.1.5.