Piotrowicz-Krenc, A. i Witaszek-Samborska, M. (2023) „Karawaka (Caravaca Cross) and Its Synonyms, or Lexical Returns”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), s. 91–119. doi: 10.14746/pspsj.2023.30.1.6.