Rejter, A. (2023) „The Scientific Discourse of Contemporary Humanities. Towards Postmodern De/Normalization (?)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), s. 141–151. doi: 10.14746/pspsj.2023.30.1.8.