Saturno, J. (2023) „Bliskość pomiędzy językami słowiańskimi a integracja uchodźców z Ukrainy w Polsce”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), s. 153–176. doi: 10.14746/pspsj.2023.30.1.9.