Wąsińska, K. (2023) „W poszukiwaniu źródeł intensyfikujących znaczeń wyrazów z gniazda morfologicznego grzmieć”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), s. 177–198. doi: 10.14746/pspsj.2023.30.1.10.