Piotrowicz-Krenc, A. (2023) „Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. 265”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), s. 201–209. doi: 10.14746/pspsj.2023.30.1.11.