Gorzelana, J. (2016) „Biblizmy we współczesnej literaturze popularnej na przykładzie «Kolekcji Kryminałów» Joanny Chmielewskiej”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), s. 21-38. doi: 10.14746/pspsj.2016.23.1.2.