Kępka, I. (2016) „Językowa kreacja nieba i piekła w Tragedii o bogaczu i Łazarzu z 1643 roku”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), s. 39-53. doi: 10.14746/pspsj.2016.23.1.3.