Siuciak, M. (2016) „Polski dyskurs patriotyczny w prasie i w pismach okolicznościowych z 2. połowy XVIII wieku”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), s. 81-93. doi: 10.14746/pspsj.2016.23.1.6.