Żuraszek-Ryś, I. (2016) „Pudełko Srebrne do Hoſtyi bez przykrywadła. O sposobach określania przedmiotów w inwentarzach kościelnych”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), s. 131-143. doi: 10.14746/pspsj.2016.23.1.9.