Jankowiak, L. A. (2016) „Kilka uwag o polskiej terminologii chemicznej 2. połowy XIX wieku”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), s. 53-68. doi: 10.14746/pspsj.2016.23.2.4.