Kamieniecki, J. (2016) „Rodzina i sprawy rodzinne w staropolskich pismach polemicznych”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), s. 69-82. doi: 10.14746/pspsj.2016.23.2.5.