Krótki, Z. (2016) „Z dziejów polskich przymiotników znaczących ‘chytry’”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), s. 83-98. doi: 10.14746/pspsj.2016.23.2.6.