Osiewicz, M. (2016) „Zróżnicowanie tekstowe, zakres i stopień normalizacji wariantywności fonetycznej w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowa)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), s. 135–158. doi: 10.14746/pspsj.2016.23.2.9.