Kołodziejczak, M. i Wrześniewska-Pietrzak, M. (2017) „Przywódca populistyczny i jego językowy obraz w aspekcie retoryki dominacji na podstawie wypowiedzi Pawła Kukiza. Perspektywa politologiczna i lingwistyczna”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), s. 27-50. doi: 10.14746/pspsj.2017.24.1.2.