Osiewicz, M. (2017) „Graficzne i fonetyczne warianty techniczne w polskiej edycji Żywotów filozofów Mikuláša Konáča (F. Ungler, Kraków 1535)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), s. 117-128. doi: 10.14746/pspsj.2017.24.1.7.