Rutkowski, M. (2017) „Nazwy w dyskursie – w kontekście koncepcji wtórnej oralności”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), s. 145-158. doi: 10.14746/pspsj.2017.24.1.9.