Walczak, B. (2017) „Dorota Masłej, Modlitwa Pańska w polskim średniowieczu. Znad staropolskich rękopisów, Wydawnictwo «Rys», Poznań 2016, ss. 141”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), s. 201-204. doi: 10.14746/pspsj.2017.24.1.13.