[1]
J. Kulwicka-Kamińska, „Piśmiennictwo religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako oryginalne źródło do badań polszczyzny północnokresowej”, 10.14746/, t. 24, nr 2, s. 85-110, sty. 2018.