[1]
J. Rychter, „«Boże… / czemu nas opuściłeś» – odwołania religijne w tomiku Z ziemi do nieba Władysława Grabana”, 10.14746/, t. 25, nr 1, s. 167-179, sie. 2018.