[1]
K. Skibski i M. Szczyszek, „Nowe formy wyrazowe dla tradycyjnych znaczeń leksykalnych. O wariantywności słowotwórczej i leksykalnej we współczesnej polszczyźnie (na podstawie badań ankietowych)”, 10.14746/, t. 15, s. 35–56, sty. 2009.