[1]
I. Sarnowska-Giefing, „Maria Czaplicka-Jedlikowska, Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, ss. 288”, 10.14746/, t. 15, s. 263–267, sty. 2009.