[1]
M. Szymborska, „Jolanta Sławek, Czytelnik uwolniony? Perswazja w informacji prasowej, Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», Poznań 2007, ss. 160”, 10.14746/, t. 15, s. 283–287, sty. 2009.