[1]
A. Krygier-Łączkowska, „Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008”, 10.14746/, t. 15, s. 305-309, sty. 2009.