[1]
A. Piotrowicz i M. Witaszek-Samborska, „Nazwy osób (ze względu na cechy psychiczne) w polszczyźnie miejskiej Poznania”, 10.14746/, t. 16, s. 213-226, sty. 2010.