[1]
M. Kołodziejczyk, „Jolanta Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 316”, 10.14746/, t. 17, s. 286-291, sty. 2010.