[1]
K. Jachimowska, „Kompetencja językowa i komunikacyjna dzieci z zaburzeniami słuchu w kontekście wzorca gatunkowego SMS-a”, 10.14746/, t. 26, nr 2, s. 61-74, grudz. 2019.