[1]
A. Piotrowicz, „Rafał Sidorowicz, «Teleobecne »ja«. Językowa autoprezentacja nadawcy w blogu», Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 222”, 10.14746/, t. 21, nr 1, s. 199-204, sty. 2014.