[1]
P. Wiatrowski, „Małgorzata Golanowska, Joanna Kwasiborska, Dorota Lipiec, Aleksandra Sienniak, Danuta Emiluta-Rozya, «Wybrane zagadnienia logopedyczne. Cz. III: ś, ź, ć, dź», Wydawnictwo Komlogo, Gliwice 2011, ss. 86”, 10.14746/, t. 21, nr 1, s. 207-211, sty. 2014.