[1]
A. Krygier-Łączkowska, „Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 2012/2013”, 10.14746/, t. 21, nr 1, s. 215-218, sty. 2014.