[1]
M. Osiewicz, „Oznaczanie palatalności l w drukach polskich z XVI wieku”, 10.14746/, t. 27, nr 2, s. 113-128, grudz. 2020.